Rozhovor s Evandrem F. Fangem v časopise Motol IN

Doc. Evandro F. Fang navštívil v červnu 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během své návštěvy přednesl na neurologické klinice svou slavnou přednášku na téma new mechanisms activating ‘garbage cleaning’ (mitophagy) from the brain. Pro lékaře to byla vynikající příležitost seznámit se s novými přístupy k prevenci stárnutí a Alzheimerovy nemoci. Při této příležitosti poskytl rozhovor nemocničnímu časopisu Motol IN, určenému pacientům a široké veřejnosti.

Vydání s článkem “Čištění buněčného odpadu jako cesta ke zdravému mozku” najdete online zde (Motol IN č.7-8/2023).

Zde uvádíme rozhovor s doc. Fangem:

  1. Nedávno jste získal ocenění za vynikající výzkum demence (cena Národní asociace pro veřejné zdraví za výzkum demence pro rok 2023). Co pro vás a váš tým takové ocenění znamená?

EFF: Jako laureát ceny Národní asociace pro veřejné zdraví za výzkum demence pro rok 2023, kterou udělil norský král Harald V., jsem byl velmi poctěn. Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění ve vědeckých oborech ve skandinávských zemích, jehož cílem je ocenit výzkumné pracovníky nebo lékaře, kteří významně přispěli k pochopení nebo léčbě demence. Tak velké ocenění pro mladý výzkum mě opravdu povzbuzuje k další práci na cestě k nalezení léku na Alzheimerovu nemoc, která je celosvětově nejrozšířenější demencí.

  • Jak nejlépe zlepšit funkci lidských mitochondrií? Můžeme něco změnit na svém životním stylu?

EFF: Mitochondrie jsou hybnou silou našeho těla a mitochondrie jsou dynamické (fúze a dělení) a křehké. V laboratorních i klinických studiích bylo zjištěno, že zásahy, jako je cvičení a zdravá strava, mohou zlepšit počet a kvalitu mitochondrií. Cvičení a zdravá strava jsou veřejně přístupné přístupy, se kterými lze pracovat.

  • Pracoval jste jako výzkumný pracovník v USA a v Norsku. Jak se liší podmínky pro vědce v obou zemích?

EFF: Pracoval jsem v Hongkongu (4 roky), Baltimoru v USA (6 let) a v norském Oslu (téměř 6 let). Mám skvělé a pozitivní zkušenosti se studiem a životem v těchto okouzlujících městech. Co se týče vědy, liší se: v Hongkongu se pracuje velmi rychle a profesionálně, v USA je konkurenceschopnost výzkumu velmi vysoká a patří k nejkvalitnějším, v Norsku je financování velmi slušné a výzkumné prostředí je otevřené, takže člověk může skvěle sladit život a vědeckou kariéru.

  • Co byste poradil mladým vědcům, aby uspěli ve své kariéře?

EFF: Stanovit si cíl své kariéry a na základě tohoto cíle vypracovat své vzdělávací plány a obohatit svůj životopis. V takovém světě s mezinárodní konkurencí na většině vědeckých pozic je rozhodně třeba pracovat tvrdě a s radostí. Klíčem k tomu, abychom byli šťastní, je vybrat si povolání, které opravdu milujeme.

  • Jaká je podle vašeho názoru nejnaléhavější výzkumná otázka, kterou je třeba řešit v oblasti mitofágie a Alzheimerovy nemoci?

EFF: Náš článek z roku 2019 v časopise Nature Neuroscience je považován za milník v oblasti cílení defektní mitofágie jako cíle pro léčbu Alzheimerovy nemoci (od roku 2019 má více než 800 citací). Od té doby se mnoho dalších laboratoří i my věnujeme mechanistickým studiím defektní mitofágie u Alzheimerovy nemoci a také vývoji nových kandidátů na léky proti Alzheimerově nemoci. Některé nové molekuly indukující mitofágii vykazují velkou antialzheimerovskou aktivitu v laboratorních modelech a lidských buněčných systémech odvozených od iPSC; tyto molekuly jsou navíc biologicky dostupné, mají příznivou farmakokinetiku a některé mohou procházet hematoencefalickou bariérou. Nejnaléhavější otázkou je tedy jejich testování v klinických studiích na Alzheimerovu nemoc.

  • Můžete nám sdělit svůj předpoklad, kdy bude možné Alzheimerovu nemoc kauzálně léčit?

EFF: Alzheimerova nemoc je pravděpodobně skupinou onemocnění, kvůli kterým je náročné najít lék, který by vyléčil všechny osoby s Alzheimerovou nemocí. Naději nám přinášejí vzrušující zprávy o 25-35 % účinnosti na ztrátu paměti nově vyvinutých protilátek proti amyloidu beta. Zaměření na kompenzaci defektní mitofágie může mít větší přínos, protože by mohlo snížit mnohá rizika/příčiny Alzheimerovy nemoci (Nature Review Drug Discovery Turning up mitophagy in Alzheimer disease – PubMed (nih.gov))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *