Novinky

Ageing Research Reviews zveřejnil náš komentář

Ageing Research Reviews zveřejnil náš komentář

Identification and potential clinical applications of novel autophagy/mitophagy proteins in the biofluids of Alzheimer’s disease publikovaná v prestižním časopise Ageing Research Reviews (IF=12.5, Q1, D1) autory jsou Jianying Zhang, He-Ling Wang, Kateřina Veverová, Martin Vyhnálek a Evandro Fei Fang. https://doi.org/10.1016/j.arr.2024.102378

Gratulujeme všem členům MitAD týmu!

Nejdůležitější informace:

  • -Zvýšený PINK1 a snížený TFEB ve vzorcích mozkomíšního moku a séra pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN)
  • -Byly zjištěny korelace mezi hladinami PINK1, TFEB a klinickými ukazateli AN
  • -Změny hladin proteinů mitofagie/autofagie v tělních tekutinách by se mohly stát markery, které by pomohly při diagnostice a prognóze.
Alzheimerova choroba je nemocí středního věku

Alzheimerova choroba je nemocí středního věku

Rozhovor s Dr. Kateřinou Veverovou na webových stránkách 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje na roli mitofagie ve výzkumu Alzheimerovy nemoci a jejího možného přenosu do klinické praxe pro budoucí léčbu onemocnění. V rozhovoru se také věnuje nedávnému vývoji krevních biomarkerů, myším s uzdravenou pamětí a tomu, a kolik “Alzheimerů” ve skutečnosti vlastně existuje.

Celý rozhovor najdete zde.

Rozhovor s Kateřinou Veverovou v CzechCrunch

Rozhovor s Kateřinou Veverovou v CzechCrunch

Rozhovor s Dr. Katerinou Veverovou, vedoucí laboratorního týmu projektu MitAD, se zaměřil na nedávné objevy ve výzkumu Alzheimerovy nemoci a představil roli mitofagie v patofyziologii Alzheimerovy nemoci. Diskutovalo se o aktivaci mitofagie pomocí urolitinu A, o diagnostice Alzheimerovy nemoci pomocí krevních biomarkerů a o nefarmakologických intervencích v oblasti životního stylu v boji proti této zničující nemoci.

Celý rozhovor najdete zde.

Nový článek v prestižním časopise Autophagy

Nový článek v prestižním časopise Autophagy

S potěšením oznamujeme, že náš článek “Altered mitophagy biomarkers levels in the AD continuum” byl publikován v prestižním časopise Autophagy.

Tato studie se zabývala mitofagií, což je buněčný systém pro odstraňování poškozených mitochondrií (energetických zdrojů buněk), u lidí s Alzheimerovou nemocí (AN). Vyšetřili jsme vzorky mozkomíšního moku (CSF) a krevního séra 246 osob, včetně osob s mírnou kognitivní poruchou při AN (MCI-AN), demencí při AN a kognitivně zdravých osob.

Naše výsledky ukázaly, že některé biomarkery mitofagie se u lidí s AN významně liší od lidí s normální kognicí. Konkrétně byla zjištěna vyšší hladina proteinu PINK1 v mozkomíšním moku i v séru pacientů s AN, zatímco hladina jiného proteinu BNIP3L byla vyšší v séru. Na druhé straně byl v séru nižší obsah proteinu zvaného TFEB. Tyto rozdíly souvisely se závažností AN.

Zjednodušeně řečeno, studie zjistila, že u lidí s AN dochází ke změnám specifických proteinů souvisejících s odstraňováním poškozených mitochondrií, a tyto změny zřejmě souvisejí s progresí onemocnění. To naznačuje, že by tyto proteiny mohly být v budoucnu využity jako biomarkery, které by pomohly sledovat progresi AN.

Evandro F. Fang, Martin Vyhnálek (korespondující autoři), Kateřina Veverová (první autorka).
Od mitofagie k neurokognitivním poruchám – shrnutí setkání

Od mitofagie k neurokognitivním poruchám – shrnutí setkání

Konference Od mitofagie k neurokognitivním poruchám, pořádaná Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu – Praha, Karolinum 11.4.2024

Před čtyřmi lety získali kolegové z Karlovy Univerzity (Martin Vyhnálek a Kateřina Veverová) a Univerzity v Oslu (UiO) (Evandro Fang) soutěžní grant ve výši 1 404 000 eur na projekt s názvem “Ověření specifických biomarkerů mitofagie napříč kontinuitou Alzheimerovy nemoci” (akronym MIT-AD), a to z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím EHP fondů a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Dne 11. dubna 2024 se ve starobylém univerzitním kampusu Univerzity Karlovy (založené r. 1348) konalo jednodenní setkání s názvem “Od mitofagie k neurokognitivním poruchám”. Cílem tohoto setkání bylo podělit se o zajímavé výsledky, které MIT-AD projekt přinesl, a také pozvat přední odborníky v oblasti mitofagie a výzkumu AN, aby se s výzkumnou komunitou podělili o výsledky své práce.

Nejdůležitější informace o některých tématech:

Mezinárodní člen NO-Age, hlavní řečník prof. Nektarios Tavernarakis se podělil o mechanismy narušené mitochondriální homeostázy při stárnutí a neurodegenerativních onemocnění! Prof. Martin Vyhnálek a Dr. Kateřina Veverová prezentovali výsledky alterace vybraných proteinů mitofagie v krevních vzorcích a mozkomíšním moku pacientů s AN; článek byl právě přijat do prestižního časopisu a brzy bude zveřejněn. Prof. Evandro Fang přednesl přednášku s názvem “The ‘5As’: ageing, Alzheimer’s disease, autophagy, AI, and an ‘A’ molecule in brain health and longevity”. Doktorand Johannes Frank (UiO) hovořil o nové cestě buněčné smrti u AN. Mladá výzkumnice dr. Sofie Hindkjær Lautup ukázala využití umělé inteligence při identifikaci neznámých příčin neurodegenerativních onemocnění. Dr. Davide D’Amico přednesl přednášku na téma “Přínos pro zdraví aktivátoru mitofagie Urolithinu A – od preklinických modelů ke klinickým studiím”.

V odpoledním bloku představil Dr. Giovanni Bellomo nejnovější objevy biofluidních biomarkerů u AN. Dáša Boháčkova (Doležalová) představila potenciálu využití mozkových organoidů ve výzkumu AN.

Kromě toho klinický tým z České studie stárnutí mozku prezentoval výsledky své dlouhodobé práce. Prof. Jakub Hort, hlavní řešitel z pražského pracoviště, se podělil o nejnovější poznatky v oblasti farmakologické léčby Alzheimerovy nemoci. Dr. Katerina Sheardova, hlavní řešitelka z brněnského pracoviště, ukázala významnou roli nefarmakologických intervencí v prevenci AN. Prof. Jan Laczó představil fascinující poznatky o prostorové navigaci, zatímco Dr. Hana Horáková (Marková) ilustrovala složitost neuropsychologického vyšetření u pacientů v časných stádiích AN.

Na závěr se s námi Šárka Kovandová podělila o nedávné projekty Alzheimer nadačního fondu. Tento fond pomáhá nejen odborníkům porozumět problematice AN, ale také poskytuje neocenitelnou podporu pacientům a jejich pečovatelům.

Další podrobnosti o meetingu a týmu MIT-AD: Více informací o týmu: webové stránky Univerzity Karlovy a webové stránky MIT-AD.

Fotografie z akce naleznete níže (copyright: Univerzita Karlova).

Skupinové foto řečníků a organizátorů
(konference Od mitofagie k neurokognitivním poruchám, pořádaná Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu – Praha, Karolinum 11.4.2024)
Organizátoři setkání (Prof. Fang, Prof. Vyhnálek, Dr. Veverová)

Od mitofágie k neurokognitivním poruchám

Od mitofágie k neurokognitivním poruchám

Objevte nejmodernější svět mitochondriálního výzkumu na nadcházející konferenci “Od mitofágie k neurokognitivním poruchám”, kterou pořádá Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu. Přidejte se k nám a prozkoumejte více o mitofagii a kognitivním zdraví.

The conference program brings up-to-date findings in the neurodegenerative cascade of Alzheimer’s disease. We will start with the knowledge about mitophagy (the mechanism of recycling damaged mitochondria), whose disruption may be at the very beginning of the disease, and the possibilities of its therapeutic influence. We will also present brain organoids modeling the pathophysiology and blood-based biomarkers reflecting Alzheimer’s pathology in preclinical and clinical studies. We will not omit the most common clinical manifestations in patients, including methods of experimental neuropsychology, and conclude with a look into the future treatment of this insidious disease.

Podrobnosti o události:

  • Datum: 11. dubna 2024
  • Čas: 8.30-17.00
  • Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum (Ovocný trh 3, Praha 1)

Můžete se těšit na den plný zajímavých přednášek předních odborníků, poutavých diskusí a cenných příležitostí k navázání kontaktů, včetně:

Nektarios Tavernarakis ► Mitofagie v základním výzkumu

Evandro F. Fang ► Zdraví mozku a dlouhověkost

Dáša Bohačiaková ► Mozkové organoidy u AN

Giovanni Bellomo ► Krevní biomarkery u Alzheimerovy nemoci

Jakub Hort ► Perspektivy léčby AN

Kateřina Sheardová ► Well-being & brain maintenance

Podrobnosti o programu jsou k dispozici zde

Hybridní formát: Tato konference nabízí hybridní formát, který dává možnost vybrat si mezi osobní účastí a účastí online.

Registrace je zdarma: Registrací zde si zajistíte místo pro online i osobní účast. Neváhejte, protože počet míst je omezený.

Těšíme se na vás!

Shrnutí činností projektu MiT AD v roce 2023

Shrnutí činností projektu MiT AD v roce 2023

Na Univerzitě Karlově v Praze – 2. LF UK a FN Motol bylo vyšetřeno 180 jedinců, z nichž bylo 40 zařazeno k účasti ve studii a nadále vyšetřeno podle komplexního klinického protokolu (v tomto třetím roce jsme nabírali především pacienty s non-AN neurodegeneracemi spojenou s plánovaným FTLD článkem). Ve třetím roce jsme analyzovali 360 vzorků biologických tekutin od osob zařazených do studie MitAD. Pokračovali jsme v měření pěti biomarkerů mitofagie – PINK1 (MyBioSource, MBS7607221), ULK1 (FineTest, EH4191), BNIP3L (FineTest, EH6731), REST (MyBioSource, MBS9354282) a TFEB (MyBioSource, MBS7612687) – tyto markery by měly společně odrážet všechny kroky procesu mitofagie. Kromě toho jsme u dalších 120 jedinců analyzovali standardní biomarkery AN – Aβ 1-42, Aβ 1-40, celkový tau, p-tau 181 (EuroImunn) a marker neurodegenerace – lehký řetězec neurofilament (UmanDiagnostics), abychom definovali studijní kohortu.

Na univerzitě v Oslu v Norsku jsme dokončili laboratorní studii, která se zabývá roli proteinu ULK1 v neuroprotekci. Zaměřili jsme se zejména na molekulární mechanismy, jak ULK1 inhibuje patologii AN: prokázali jsme, že ULK1 zvyšuje fagocytózu mikroglií a eliminuje Ab plaky u myší ULK1;5xFAD; ULK1 také snižuje aktivitu pTau eliminací kináz, které fosforylují Tau. Připravili jsme článek s názvem “Age-dependent autophagy impairment risks Alzheimer’s disease due to ULK1 reduction”. Hotový rukopis byl zaslán k publikaci do prestižního časopisu.

Publikace

Tým z Osla se také podílel na dvou původních článcích 1) V článku o kyselině kynurenové u Alzheimerovy nemoci zjistili, že meziprodukt kyseliny kynurenové na cestě de novo syntézy NAD+ brzdí progresi Alzheimerovy nemoci (Knapskog AB et al., Alzheimer’s Dement 2023, IF = 14,7) 2) další meziprodukt de novo syntetické cesty NAD+ kyselina chinolinová riziko úmrtí pacientů s deliriem (Watne LO, et al., J Clin Invest 2023, IF = 15,9).

Publikovali jsme dva přehledové články zaměřené na 1) chemické modulátory mitofágie a vývoj léčiv (Chemické modulátory mitofágie: Strategie vývoje léčiv a nové regulační mechanismy; Pharmacological Research, IF=9,3 2) vztah mezi mitofagií a neurozánětem (Mitophagy and neuroinflamation: A Compelling Interplay; Current Neuropharmacology, IF = 5,3) a redakční článek (Editorial: Mitophagy in health and disease, volume II; Frontiers in Cell and Developmental Biology, IF = 5,5). Všechny příspěvky byly publikovány v impaktovaných časopisech indexovaných ve Web of Science a byly dedikovány projektu Kappa.

V září jsme zaslali výzkumný článek Alterations of human CSF and serum-based mitophagy biomarkers in the continuum of Alzheimer’s disease do časopisu Autophagy (IF=13.3). V současné době se článek nachází ve druhém kole revize, přičemž recenzenti na něj reagovali velmi příznivě. V této studii jsme kvantifikovali biomarkery mitofagie/autofagie a lysozomální degradace (PINK1/BNIP3L a TFEB) v mozkomíšním moku a séru 246 jedinců s mírnou kognitivní poruchou v důsledku Alzheimerovy nemoci (n=100), demencí v důsledku Alzheimerovy nemoci (n=100) a kognitivně zdravých jedinců (n=46), kteří byli vybráni z České studie stárnutí mozku. Hodnotily se také kognitivní funkce a atrofie mozku. Naše údaje ukazují, že u jedinců s AN byla vyšší hladina PINK1 v séru a CSF, BNIP3L v séru a TFEB v séru nižší než u kontrolních jedinců. Kromě toho rozsah poškození mitofagie koreloval se závažností klinických ukazatelů u pacientů s AN. Naše studie odhaluje poruchu mitofagie, která se odráží v biofluidních biomarkerech jedinců s AN a souvisí s pokročilejší patologií AN.

Výzkumný článek Serum PAI-1/BDNF Ratio is increased in Alzheimer’s disease and correlates with disease severity byl publikován v říjnu v časopise ACS Omega Journal (IF= 4.13). V této studii jsme zkoumali hladiny proteinů zahrnutých do neuroprotektivních molekulárních drah (BDNF, PAI-1, tPA) v séru pacientů s demencí při Alzheimerově nemoci, s MCI při Alzheimerově nemoci a kognitivně zdravých jedinců. Zjistili jsme, že sérové hladiny BDNF jsou nižší (o 13,7 %) a hladiny PAI-1 jsou vyšší u pacientů s demencí při AN než u pacientů s MCI při AN (o 23 %) nebo u kontrol (o 36 %). Kromě toho byl poměr PAI-1/BDNF významně zvýšen u pacientů s demencí pri AN ve srovnání s MCI při AN (o 36,4 % více) a kontrolami (o 40 % více). A konečně, poměr PAI-1/BDNF negativně koreloval s kognicí. Studie analyzovala vzorky odebrané v rámci projektu MitAD a použila také klinické údaje z projektu.

Druhý výzkumný článek, Plasminogen activator inhibitor-1 serum levels in frontotemporal lobar degeneration,, byl v říjnu přijat dočasopisuJournal of Cellular and Molecular Medicine (IF= 5.3). V tomto článku jsme zkoumali, zda se PAI-1 a jeho kontraregulační tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA) mění v séru pacientů s demencí způsobenou frontotemporální lobární degenerací (FTLD). Bylo vybráno 35 pacientů s FTLD (21 ve stádiu MCI a 14 ve stadiu demence) a 10 kognitivně zdravých kontrol. Hladiny PAI-1 v séru byly zvýšené ve skupině s FTLD demencí ve srovnání s FTLD MCI a kontrolami a také negativně korelovaly s kognitivními ukazateli. Studie analyzovala i vzorky odebrané v rámci projektu MitAD a využila i klinické údaje z tohoto projektu.

Oba články byly dedikovány projektu MitAD a nahrány do online otevřeného úložiště Zenodo.

(Vyzvaný) Přehledový článek Diagnostika Alzheimerovy nemoci a ostatních neurodegenerativních onemocnění pomocí biomarkerů z mozkomíšního moku a krve pro český časopis Neurologie pro praxi byl přijat také v říjnu 2023. V tomto přehledovém článku jsme shrnuli současný přehled biofluidních biomarkerů u AN. Popsali jsme současný stav znalostí v diagnostice AN: zlatý standard CSF biomarkerů, biomarkery nespecifických procesů, které doprovázejí neurodegenerativní onemocnění, a navrhli jsme budoucí využití experimentálních biomarkerů, jako jsou markery mitofagie.

Konference

V červenci se tým MitAD zúčastnil mezinárodní konference Alzheimerovy asociace (AAIC) v nizozemském Amsterdamu. Dr. Veverová a doc. Vyhnálek prezentovali poster Mitophagy biomarks are changed in Alzheimer’s disease continuum, kde shrnuli poznatky o biomarkerech mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci. Výsledky byly později použity pro práci Alterations of human CSF and serum-based mitophagy biomarkers in the continuum of Alzheimer’s disease, která byla nedávno submitována. MSc. Katonová prezentovala poster s názvem Levels of mitophagy biomarkers differ between individuals with Alzheimer’s disease and frontotemporal lobar degeneration. V tomto výzkumu jsme identifikovali odlišné vzorce hladin biomarkerů mitofágie u jedinců s FTLD ve srovnání s AN a kontrolami. V současné době připravujeme odborný článek, který tyto předběžné poznatky rozpracuje.

Ve dnech 18.-19. září 2023 tým MitAD spolupořádal v Oslu 1. společné setkání Norska a Velké Británie o stárnutí a demenci, které hostili Evandro F. Fang (Univerzita v Oslu a Univerzitní nemocnice Akershus, Norsko), Lynne Cox (Oxfordská univerzita, Velká Británie) a Richard Siow (King’s College London, Velká Británie). Setkání zahájili přední odborníci z obou zemí v oblasti vzdělávání a politiky, včetně Prof. Pera Mortena Sandseta (prorektora pro výzkum a inovace na Univerzitě v Oslu), Clare Filshie (zástupkyně vedoucího mise na britském velvyslanectví v Oslu) a Øysteina Lunda (rady pro výzkum a vzdělávání na Velvyslanectví Norského království v Londýně). Doc. Vyhnálek a Dr. Veverová představili výsledky projektu MitAD s názvem Alterations of human CSF and serum-based mitophagy biomarkers patients from Czech Brain Aging Study (CBAS). Setkání se zúčastnilo více než 40 odborníků a vědců ze 13 zemí, včetně Číny, Dánska, Japonska, Norska, Spojeného království, Řecka, Spojených států a dalších. Sešli se, aby se podělili o nejnovější výsledky výzkumu různých aspektů globálního stárnutí a zapojili se do diskusí a workshopů na témata zahrnující mechanismy lidského stárnutí (např. genetické rizikové faktory, poškození a opravy DNA, mitofagie a autofagie), atd.), souvislosti mezi procesy stárnutí a nemocemi a podpora zdravého prostředí pro stárnutí. včetně. Důležité bylo, že se diskutovalo o možných intervencích ke snížení biologického stárnutí a o převedení získaných výsledků výzkumu do klinické praxe. Shrnutí schůzky s názvem:5. setkání NO-Age/AD a 1. společné setkání Norska a Velké Británie o stárnutí a demenci: nedávný pokrok v oblasti mechanismů a intervenčních strategií.bude zveřejněno v časopise Journal of Gerontological series A (IF = 5.1).

Kromě toho bylo v loňském roce předneseno dalších několik přednášek dedikovaných projektu MitAD.

V červnu navštívil Prof. Evandro F. Fang navštívil 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze . Během své návštěvy přednesl na neurologické klinice sdělení o nových molekuláních mechanismech aktivujících mitofagii v mozku. Pro lékaře to byla vynikající příležitost seznámit se s novými přístupy k prevenci stárnutí a Alzheimerovy nemoci. Při této příležitosti poskytl rozhovor nemocničnímu časopisu Motol IN, určenému pacientům a široké veřejnosti.

V září představila Dr. Veverová výsledky projektu MitAD na konferenci ADDIT-CE v rámci vyzvané přednášky The role of mitophagy in AD pathophysiology : AD-workshop 2 v Brně, Česká republika. Tohoto semináře se zúčastnilo 40 vědců.

V další vyzvané přednášce představila Dr. Veverová na 6. ostravském likvorovém sympoziu koncept krevních biomarkerů ve výzkumu AN Krevní biomarkery Alzheimerovy nemoci – budoucnost na dohled? Toto sympozium je pořádáno pro biochemiky a klinické lékaře, aby se podělili o nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky různých neurologických onemocnění.

Studentka bakalářského studia týmu MitAD, paní Alžběta Katonová, obhájila svou diplomovou práci s názvem Biomarkery mitofagie v kontinuu Alzheimerovy choroby, pod vedením Dr. Veverové a doc. Vyhnálka, s vynikajícím hodnocením. Tato práce byla vybrána z 244 diplomových prací mezi 10 nejlepších pro udělení ceny Wernera von Siemense.

Shrnutí meetingu v časopise Journals of Gerontology: série A

Shrnutí meetingu v časopise Journals of Gerontology: série A

Shrnutí schůzky s názvem: 5. meeing NO-Age/AD a 1. společné setkání Norska a Velké Británie na téma stárnutí a demence: nedávný pokrok v oblasti mechanismů a intervenčních strategií.bylo zveřejněno v časopise Journal of Gerontological series A. Plný text zde.

Workshop na téma Alzheimerova nemoc v Brně

Workshop na téma Alzheimerova nemoc v Brně

V září se Dr. Veverová a doc. Vyhnálek zúčastnil workshopu ADDIT-CE v Brně. Workshop byl zaměřen především na oblast základního výzkumu, například na modely založené na kmenových buňkách, skládání amyloidu beta, mechanický stres axonů a další témata ve výzkumu AN. Dr. Veverová představila výsledky projektu MitAD během vyzvané přednášky Úloha mitofágie v patofyziologii Alzheimerovy nemoci.