Lidé

Projekt Mit-AD tvoří multidisciplinární tým z Norska a České republiky s mnoha mezinárodními spolupracovníky.

Evandro F. Fang
Liu ShiAlejo J. Nevado-HolgadoCan (Martin) ZhangGuang Yang
Evandro F. Fang

Hlavní řešitelé

Martin Vyhnálek

 • Hlavní řešitel Doc. Martin Vyhnálek je kognitivní neurolog a neurovědec. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na kognitivní a biologické markery časných stádií Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění.

Evandro F. Fang

 • Doc. Evandro Fei Fang je molekulární gerontolog a provozuje výzkumnou laboratoř zaměřenou na pochopení molekulárních mechanismů lidského stárnutí na Univerzitě v Oslu. Je vysoce produktivním mladým výzkumníkem s celkem více než 65 publikacemi, včetně článků v: Cell (2014) (Fang et al., 2014), Cell Metabolism (2016) (Fang, Kassahun, et al., 2016), Nature Reviews MCB (2016) (Fang, Scheibye-Knudsen, et al., 2016), Nature Neuroscience (2019) (EF Fang et al., 2019), Cell Metabolism (2019) (Lautrup, Sinclair, Mattson, & Fang, 2019), jako první autor nebo korespondující autor. Získal několik ocenění, včetně NIH Fellows Award for Research Excellence 2014 & 2015, Butler-Williams Scholars on Aging 2016 (NIH, USA), FRIMEDBIO Young Research Talent 2017 (Norsko), byl finalistou 2017 ERC Starting Grant , držitel grantu Norwegian Cancer Society Pink Ribbon 2018 a vědecké ceny The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters pro mladého vědce v oblasti přírodních věd za rok 2020. Jeho laboratoř se zabývá molekulárními mechanismy lidského stárnutí a Alzheimerovy nemocí. Doc. Evandro Fei Fang je zakládajícím členem a koordinátorem Norského centra pro zdravé stárnutí (NO-Age: https://noage100.com/) a Norské národní anti-Alzheimerovy nemoci (NO-AD: https:/ /noad100.com/) sítě. Web laboratoře: https://evandrofanglab.com/. Web laboratoře: https://evandrofanglab.com/.

Vedoucí týmů

Jan Laczó

 • Vedoucí klinického týmu prof. Jan Laczó je kognitivní neurolog a odborník na Alzheimerovu nemoc se silným akademicko-vědeckým přesahem. Jeho klinický výzkum je zaměřen na časné kognitivní změny fyziologického a patologického stárnutí.

Kateřina Veverová (roz. Čechová)

 • Vedoucí týmu laboratoře Dr. Kateřina Veverová je neurobioložka s klinickými zkušenostmi v neuropsychologii. Její hlavním výzkumným zájem je studium vztahu mezi biomarkery a kognicí během přirozeného stárnutí a pacientů s AN.

Hana Horáková (roz.Marková)

 • Vedoucí neuropsychologického týmu Dr. Hana Horákováje klinická neuropsycholožka s úspěšná vědkyně v oblasti neurověd. Ve svém výzkumu se zaměřila především na rané subjektivní a objektivní kognitivní markery AN.

Zuzana Nedelská

 • Dr. Zuzana Nedelská je neuroložka, klinická vědkyně a vedoucí týmu MRI se zkušenostmi v oblasti MRI multimodalit mozku a PET zobrazování. Získala rovněž vědecký titul z translační vědy a epidemiologie.

Norský tým

Domenica Caponio

 • Nica je italskou Ph.D. studentkou z Università degli Studi di FOGGIA. Připojila se k Evandrově týmu pro její dlouhodobou vášeň ve studiu molekulárního mechanismu lidského stárnutí. Studovala na University of Bari a poté navštěvovala Ph.D. kurz na University of Foggia, ve kterém se zabývala prohlubováním metabolických aspektů v lidských buněčných liniích. Velice ráda se věnuje také výuce. V UiO se zabývá vlivem mitofagie. Při svém studiu využívá různé laboratorní modely, včetněC. elegans, D. melanogaster a lidských buněk, aby přiblížila tento klíčový mechanismus lidského stárnutí.

Alice Rui-Xue Ai

 • Alice je Ph.D. kandidátka, studovala dentální medicínu na Sichuan University v Číně. Během magisterského studia zkoumala mikroprostředí regulace progrese orálních potenciálně maligních poruch směrem k malignitě. V laboratoři pracuje na roli NAD+ ve spánku u různých animálních modelech AN, a zároveň na roli IL-10 v ose NAD+ a mitofagie u AN.

He-Ling Wang

 • Heling je Ph.D. kandidátka, získala bakalářský titul v oboru lékařství a magisterský titul v oboru dentálního lékařství na Jilin University v Číně. Během magisterského studia absolvovala roční stáž na Okayama University v Japonsku. Její výzkum byl zaměřen především na nemoci související s mikrobiomem. V laboratoři doc. Fanga na University of Oslo (UiO) se zaměřuje na mechanistické studie Alzheimerovy nemoci (AN), se zaměřením na ApoE4, NAD+ a autofagii/mitofagii. Dále se bude také věnovat výzkum mikrobiomu u AN.

Thale Dawn Patrick-Brown

 • Thale, M.Sc. se zabývala ve svém magisterském studiu využitím umělé inteligence k řešení chaotických reálných problémů, na toto téma pokračovala ve své Ph.D. práci (které aktuálně dokončuje). Thale nedávno publikovala svou prvoautorskou práci popisující novou statistickou metodologii pro odhad prevalence a incidence vzácných onemocnění pomocí Pseudomyxoma peritonei (PMP) jako modelu (se spolupracovníkmi z EuroPMP). Absolvovala speciální školení v hrubé anatomii a zajímá se o roli HPA osy ve fyziologických činnostech, včetně porodu a metastatického onemocnění. Thale je manažerkou vědecké komunikace pro EuroPMP a profesionální manažerkou lékařských projektů.

Janet Jian-ying Zhang

 • Dr. Zhang získala Ph.D. titul v klinické vědě oboru stomatologie na Sun Yat-sen University v Číně v roce 2016. Po promoci se stala licencovanou zubní lékařkou v Číně a pracovala jako výzkumná pracovnice na Central South University. Dr. Zhang je fascinována pozorováním vývoje života od malých buněk až po dobře vyrobený zub prostřednictvím všech druhů experimentálních mikroskopů a také pomocí svého oblíbeného zubního operačního mikroskopu. V laboratoři doc. Fanga se Dr. Zhang věnuje odhalování příčin deliria a jeho progrese v Alzheimerovy nemoci prostřednictvím zkoumání několika možných molekulárních mechanismů .

Fotografie každého výzkumníka byly poskytnuty z příslušných institucí nebo osobně.

CBAS

Česká studie stárnutí mozku (CBAS; z angl. Czech Brain Aging Study) je longitudinální observační studie o stárnutí a demenci spojující dvě velká centra v České republice, která se zaměřují na klinickou péči a klinický výzkum. Cílem CBAS je studium časných funkčních, metabolických, strukturálních a genetických biomarkerů Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění v krvi, CSF a magnetické rezonanci se zaměřením na synukleinopatie, tauopatie a TDP-43-patie. CBAS také zkoumá vliv faktorů životního stylu na udržení zdravého stárnutí mozku pomocí dotazníků a nefarmakologických intervencí.

NO-AD network

Norská národní síť proti Alzheimerově nemoci (NO-AD) je v Norsku zavedená mezinárodní výzkumná síť zaměřená na komunikaci a spolupráci pro lepší a rychlejší mechanistické studie, vývoj biomarkerů, objevování nových léků, péči a intervenci v Alzheimerovy nemoci. Norská národní síť NO-AD byla založena zakládajícími členy z velkých měst v Norsku, včetně Osla, Stavangeru, Bergenu, Trondheimu/Ålesundu a Tromsø.