Nový článek v prestižním časopise Autophagy

S potěšením oznamujeme, že náš článek “Altered mitophagy biomarkers levels in the AD continuum” byl publikován v prestižním časopise Autophagy.

Tato studie se zabývala mitofagií, což je buněčný systém pro odstraňování poškozených mitochondrií (energetických zdrojů buněk), u lidí s Alzheimerovou nemocí (AN). Vyšetřili jsme vzorky mozkomíšního moku (CSF) a krevního séra 246 osob, včetně osob s mírnou kognitivní poruchou při AN (MCI-AN), demencí při AN a kognitivně zdravých osob.

Naše výsledky ukázaly, že některé biomarkery mitofagie se u lidí s AN významně liší od lidí s normální kognicí. Konkrétně byla zjištěna vyšší hladina proteinu PINK1 v mozkomíšním moku i v séru pacientů s AN, zatímco hladina jiného proteinu BNIP3L byla vyšší v séru. Na druhé straně byl v séru nižší obsah proteinu zvaného TFEB. Tyto rozdíly souvisely se závažností AN.

Zjednodušeně řečeno, studie zjistila, že u lidí s AN dochází ke změnám specifických proteinů souvisejících s odstraňováním poškozených mitochondrií, a tyto změny zřejmě souvisejí s progresí onemocnění. To naznačuje, že by tyto proteiny mohly být v budoucnu využity jako biomarkery, které by pomohly sledovat progresi AN.

Evandro F. Fang, Martin Vyhnálek (korespondující autoři), Kateřina Veverová (první autorka).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *