Od mitofagie k neurokognitivním poruchám – shrnutí setkání

Konference Od mitofagie k neurokognitivním poruchám, pořádaná Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu – Praha, Karolinum 11.4.2024

Před čtyřmi lety získali kolegové z Karlovy Univerzity (Martin Vyhnálek a Kateřina Veverová) a Univerzity v Oslu (UiO) (Evandro Fang) soutěžní grant ve výši 1 404 000 eur na projekt s názvem “Ověření specifických biomarkerů mitofagie napříč kontinuitou Alzheimerovy nemoci” (akronym MIT-AD), a to z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím EHP fondů a Technologické agentury ČR v rámci programu KAPPA.

Dne 11. dubna 2024 se ve starobylém univerzitním kampusu Univerzity Karlovy (založené r. 1348) konalo jednodenní setkání s názvem “Od mitofagie k neurokognitivním poruchám”. Cílem tohoto setkání bylo podělit se o zajímavé výsledky, které MIT-AD projekt přinesl, a také pozvat přední odborníky v oblasti mitofagie a výzkumu AN, aby se s výzkumnou komunitou podělili o výsledky své práce.

Nejdůležitější informace o některých tématech:

Mezinárodní člen NO-Age, hlavní řečník prof. Nektarios Tavernarakis se podělil o mechanismy narušené mitochondriální homeostázy při stárnutí a neurodegenerativních onemocnění! Prof. Martin Vyhnálek a Dr. Kateřina Veverová prezentovali výsledky alterace vybraných proteinů mitofagie v krevních vzorcích a mozkomíšním moku pacientů s AN; článek byl právě přijat do prestižního časopisu a brzy bude zveřejněn. Prof. Evandro Fang přednesl přednášku s názvem “The ‘5As’: ageing, Alzheimer’s disease, autophagy, AI, and an ‘A’ molecule in brain health and longevity”. Doktorand Johannes Frank (UiO) hovořil o nové cestě buněčné smrti u AN. Mladá výzkumnice dr. Sofie Hindkjær Lautup ukázala využití umělé inteligence při identifikaci neznámých příčin neurodegenerativních onemocnění. Dr. Davide D’Amico přednesl přednášku na téma “Přínos pro zdraví aktivátoru mitofagie Urolithinu A – od preklinických modelů ke klinickým studiím”.

V odpoledním bloku představil Dr. Giovanni Bellomo nejnovější objevy biofluidních biomarkerů u AN. Dáša Boháčkova (Doležalová) představila potenciálu využití mozkových organoidů ve výzkumu AN.

Kromě toho klinický tým z České studie stárnutí mozku prezentoval výsledky své dlouhodobé práce. Prof. Jakub Hort, hlavní řešitel z pražského pracoviště, se podělil o nejnovější poznatky v oblasti farmakologické léčby Alzheimerovy nemoci. Dr. Katerina Sheardova, hlavní řešitelka z brněnského pracoviště, ukázala významnou roli nefarmakologických intervencí v prevenci AN. Prof. Jan Laczó představil fascinující poznatky o prostorové navigaci, zatímco Dr. Hana Horáková (Marková) ilustrovala složitost neuropsychologického vyšetření u pacientů v časných stádiích AN.

Na závěr se s námi Šárka Kovandová podělila o nedávné projekty Alzheimer nadačního fondu. Tento fond pomáhá nejen odborníkům porozumět problematice AN, ale také poskytuje neocenitelnou podporu pacientům a jejich pečovatelům.

Další podrobnosti o meetingu a týmu MIT-AD: Více informací o týmu: webové stránky Univerzity Karlovy a webové stránky MIT-AD.

Fotografie z akce naleznete níže (copyright: Univerzita Karlova).

Skupinové foto řečníků a organizátorů
(konference Od mitofagie k neurokognitivním poruchám, pořádaná Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu – Praha, Karolinum 11.4.2024)
Organizátoři setkání (Prof. Fang, Prof. Vyhnálek, Dr. Veverová)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *